Farners de Cruz i Puig

Responsable del Servei de Processos Formatius en Mobilitat Segura del Servei Català de Trànsit

Farners de Cruz i Puig

Responsable del Servei de Processos Formatius en Mobilitat Segura del Servei Català de Trànsit

Biografía

Llicenciada en Psicologia i en Antropologia social i cultural per la Universitat de Barcelona. Màster en Gestió pública per la UAB. S’ha especialitat en temes de trànsit i seguretat en la mobilitat amb un postgrau de Gestió i control del trànsit i la seguretat viària (UPC). Pel que fa a la vessant psicològica i educativa, s’ha format en Formació de formadors (UAB) i ha fet un màster en Intel·ligència emocional (UV).

En l’actualitat és cap del Servei de Processos Formatius en Mobilitat Segura del Servei Català de Trànsit.

 

Licenciada en Psicología y Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona. Máster en Gestión Pública por la UAB. Se ha especializado en temes de tráfico y seguridad en movilidad con un posgrado de Gestión y Control del Tráfico y la Seguridad Viaria (UPC). En lo que se refiere a la vertiente psicológica y educativa, se ha formado en Formación de formadores (UAB) y ha hecho un máster en inteligencia emocional (UV).

En la actualidad es la responsable del Servei de Processos Formatius en Mobilitat Segura del Servei Català de Trànsit.

All session by Farners de Cruz i Puig